top of page

Tân Trúc - Miêu Lật

Hsinchu - Miaoli Area

Ở đây có rất nhiều điểm du lịch thích hợp để đi bộ thong thả, bạn sẽ cảm nhận được "nhịp sống nhàn nhã" của người dân địa phương.

bottom of page